SASGEM (Stratejik Araştırma ve Strateji Geliştirme Merkezi)
  Hakkimizda
 

Kısa adı SASGEM olan Stratejik Araştırma ve Strateji Geliştirme Merkezi, bir grup gönüllü genç akademisyen, araştırmacı, yazar tarafından 2010 yılında kurulmuştur. Amacı, ülke gündemine dair her türlü gelişmeyi, slogana yer vermeksizin, akademik bir dille, doyurucu bir şekilde açıklamak, projeler üretmek, araştırmalar yapmak ve bu sayede kamuoyunu bilgilendirmektir.

Hiçbir kurum, kuruluş ve şahıstan destek almayan SASGEM'in, bu durumundan hareketle hiçbir kurum ve kuruluşa karşı gerçekleri çarpıtıcı, gizleyici bir çalışma içerisinde olması düşünülemez.

SASGEM, bütün çalışmalarını ücretsiz olarak bu siteden kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunacaktır. Hiçbir zaman ticari amaç gütmeyecektir.

İLKELERİMİZ:

1. Yayınlarmızda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve inançları nedeniyle kınanmayacak ve aşağılanmayacaktır.

2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılmayacaktır. 

3. Kamusal bir görev üstlenen SASGEM, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet olmayacaktır.

4. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilmeyecektir. 

5. Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapılmayacaktır. 

6. Soruşturulması ve araştırılması imkanlar dahilinde bulunan haberler ya da çalışmalar, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanmayacaktır. 

7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanmayacaktır. 

8. Bir başka kişi ya da kurumun yaptığı çalışmalar, kaynak gösterilmeden yayınlanmayacaktır. SASGEM emeğin yüceliğine saygı duyar. 

9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse "suçlu" ilan edilemez. 

10. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez. 

11. SASGEM, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal, ekonomik vb. Nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır. 

12. SASGEM, çalışmalarını, saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır. 

13. SASGEM, şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınır. 

14. SASGEM, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyar.

 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=